Loggboken Kina

TC/G Nordica Kunming Kina 2004

Long March Foundation

Artspace 798 Beijing 2004

Uppsala Konstmuseum 2005

2002 startade samarbetet mellan 5 svenska och 5 kinesiska kvinnliga konstnärer genom TC/G Nordica i Kunming, Yunnan Kina.

Under 1 år skickade vi handgjorda dagböcker – loggböcker med bildberättelser utifrån vardagen i olika perspektiv. Ett 30 tal böcker har sedan utformats till tre olika utställningar i Kina och Sverige.