Design

Vi tycker om form och funktion där materialen får tala och mötas i enkelhet.

Vi arbetar i trä, sten, brons, järn och betong, gärna kombinerade eller kontrasterade med t ex ull, glas och ljus.

I flera sammanhang har vi infogat fiberoptik och LED med solceller.

Här visar vi en hallspaljé, ett slagbord och bokstöd.