Unika instrument för specifika rum

En flygel är en precision av tonande trä och c:a 20 000 samverkande delar.

Många tankar och experiment har utvecklat instrumentet sedan Cristofori konstruerade en hammarmekanik 1709.

Går det att utforska mer om tonbildning, resonans och material och hur kan en flygel se ut?

Kan man utforma instrumentet efter den plats den ska tona i?

I Sverige har det funnits 300 klaverbyggare. Inge arbetade på Nylund & Sons pianofabrik och det var en av de sista pianofabrikerna i Sverige.

INRA Ton & Forms verkstäder är nu rustade och vår första flygel är mitt i sin födelse.

En flygel specifikt utformat för sin tänkta miljö!

Bild - Unika instrument för specifika rum