Minnesplats MS Estonia

Minnesplats över de omkomna vid M/S Estonias förlisning.

Gamla kyrkogården 1995, 1996

Uppsala

Uppsala drabbades hårt vid M/S Estonias förlisning då 55 personer från Uppsala omkom. För att hedra de döda beslutade Uppsala att utföra en minnesplats på Uppsala Gamla Kyrkogård.

Jag tillfrågades och samarbetade med de anhöriga och kyrkogårdsförvaltningen med utförandet av en plats för minnen och närvaro.

”Ett rum i naturen”

En stenstod vakar över platsen - alltid närvarande med sin tyngdkraft ned i det beständiga. Stenens tunga kropp bär i sin famn ett hålrum av luft. Ett tomt rum, en frånvaro, men också ett rum för tanken och livet.

Minnesplatsen är utformad som ett öppet rum, ett rum att vandra i.