Centrum för biologisk mångfald

Utomhusplats

SLU Uppsala 1999

Uppdrag Statens Konstråd

En grupp från institutionen bar på en idé om att skapa ett område kring institutionen med biologisk mångfald. Som en del i detta fick jag i uppdrag att utforma ett uterum vid entrén med 6 skulpturala gjutjärnsfat för vatten till fåglar, fjärilar och insekter, växttorn, sittstenar och växtplanteringar.