Ragnhild Sandelius Brodow

Skulptör

Varje material inleder ett samtal

När jag går i skogen och ser en sten eller passerar något metallbråte på skroten så kan jag känna ”här är det något”. Ibland får det jag hittat ligga ett tag och gro och invänta ett sammanhang. Ofta dyker mina idéer upp i kedjereaktioner och mångfald men slutar i en lugn avskalad form.

Ett material kan kalla på något utöver sig självt. Ett möte mellan till exempel sten – trä eller betong – ull bildar klanger som i musiken.

Formkontraster bildar rytmer.

Varje skulptur blir en treklang av idé – material – form.

Under rubrikerna till vänster kan du hitta sammanhang jag deltagit i.

Porträtt av Ragnhild Sandelius Brodow