INRA Ton & Form AB

INRA bildades 2004 genom att Inge Sandelius; pianotekniker och pianobyggare och Ragnhild Sandelius Brodow; skulptör och formgivare, slog ihop respektive 20 år av yrkeserfarenhet och köpte den gamla skolan från 1905 i Myskje, Marmaverken. Vi har verkstäder för pianobyggnation sten, trä, metall och utbildning.

”Unik form för specifika rum.”

Vi vill med nytänkande lösningar se hur form och funktion kan samverka med tid och rum i en konstnärlig gestaltning.

I listan till höger visar vi några av våra projekt.

Inge Sandelius och Ragnhild Sandelius Brodow