Möjligheternas boning

Om konstnärlig medverkan i byggprocessen

Öland 1999 - 2000

Under ett helt år arbetade konstnärer, forskare, arkitekter och byggindustri i ett tvärvetenskapligt utforskande.

”Vi söker byggnader som bär en själ – som förmedlar poesi.

En huskropp som förmedlar beröringen med livet.

En själens hemvist och en plats för tankens klarhet och kroppens vila.

Ett rum att mötas i, ett rum att växa i.

En boning.”