Botaniska trädgården

Botaniska trädgården i Uppsala

Parksallat 1999

Uppsala

Barbro Werkmäster är curator

12 konstnärer inbjudna

Fontänen i Barockträdgården får en ny innebörd. Platons ikosaeder, tecknet för vatten, bildar ett öppet rum, där man kan gå in och meditera. Den höga vattenkaskaden har dämpats till en källa.

Ett växthus för människan.