Händelser i kök

Mariannelund 2010

TCG Nordica Gallery Sweden

”Händelser i kök” samlar de svenska och kinesiska konstnärerna till ett långbord. Här gestaltas köket som social, filosofisk och politisk arena.

”Kärlekens val” visar att vi deltar genom vår konsumtion i världen och politiken och att vi har ett val. Nobelfredspristagaren Desmund Toto har framhållit bojkotten av sydafrikanska varor som ett viktigt led i Sydafrikas frigörelse.