Art Goes Wild Woods

Järnboden 2009

Hargshamn

Hur ska vi gestalta vår relation till skogen idag. Åtta nordiska konstnärer skapade under tio dagar unika konstverk av skogens material.

”Workingclass heroes” lyfter fram den gamla bruksjärnvägen, slagg från järnmalmstillverkningen och ett idogt myrsamhälle som idag är det enda synliga arbetet på platsen.